s{s撬 > s撬ϑJ >

ː̕ϑJ


s撬ϑJڍ׏‚


ύXNs{ύXS̖ύXΏێ̖^ύXe
1889(M22).4.1ޗnjV/SːS rc, J, , sꑺ, 葺
wiԐF͎s{sO̒


ύX㖼ύXǂ񍐎c́E֘A
ː

N c󋵁Eoߓ
{s
Copyright(C) 2019 M.HigashideǗҗpҏWʂ